Dagsrutiner


Förskolan spiggen öppnar i dagsläget kl. 07.00 på 1-3 års avdelningen då barnen bland annat äter frukost, läser saga, ritar eller leker fritt på avdelningen.

Samling/Barnråd har var avdelning för sig själva, då planeringen för dagen diskuteras, någon som vill berätta något, sång, rim, ramsor, tränar tidsbegrepp, årstider osv.

Utgång varje dag för båda avdelningarna, skogen, nyckelviken, parken, biblioteket, gården mm. En dag i veckan har båda avdelningarna utflyktsdag, 1-3 års avdelningens utflykt går oftast till skogen medan 3-7 års avdelningens utflykter kan vara till ett museum, skansen, teaterbesök, nyckelviken, skridskoåkning eller vad vi kommit överens om att göra.

Lunchen serveras vid 11.15/30, efter lunch har vi vila, sagostund, då samtliga barn lyssnar på åldersaktuell saga.

Eget valt arbete har barnen fram till mellanmålet och då bestämmer barnen själv, vad de vill göra t.ex. lägga pussel, skapa, göra åldersboken, spela spel, el. dyl.

Om vi är på heldagsutflykt så går vi iväg efter samlingen/barnrådet och kommer tillbaks senast klockan 15.00. Lunch och mellanmål äter vi på utflykten. Efter 15.00 är det fri lek och vi är på gården eller inne på Spiggen tills barnen går hem.