Kontakt


Förskolechef

Britt Gustafsson

08-718 37 08


1-3 års avdelningen

Jenny Hamberg

08-718 37 08


3-7 års avdelningen

Mari Milemark

08-718 37 09


Post- och besöksadress

Förskolan Spiggen

Trillans väg 40

131 49 Nacka

forskolanspiggen@gmail.com


© 2017 Förskolan Spiggen