Om Oss


Förskolan Spiggen är en fristående förskola som drivs av Britt Gustafsson, Mari Milemark samt Jenny Hamberg i aktiebolagsform. Förskolan startade kommunalt 1990 men 1993 privatiserades förskolan och tog då namnet Förskolan Spiggen AB. Namnet på förskolan valdes eftersom vi lägger stor vikt vid skärgården och gemenskap. Spiggar är ju små fiskar och de tycker om att simma i stim. Både honan och hanen visar också stor omsorg av sin avkomma.

Förskolan Spiggen är belägen i Jarlaberg, Nacka och består av två avdelningar. En småbarnsavdelning 1-3 år samt en syskonavdelning 3-7 år. Sammanlagt är det i dagsläget 27 barn inskrivna på Spiggen. Vi strävar efter att hålla barngrupperna så små som möjligt. Personalgruppen består av 5 utbildade barnskötare samt 2 legitimerade förskollärare, av dem är 5 kvinnor och 2 män. Det är en väldigt stabil personalgrupp som arbetat ihop under många år.

Jarlaberg ligger i direkt närhet till bland annat Nyckelvikens naturreservat och det finns bra buss och båt förbindelser till Stockholm city. Denna närhet till naturen och kulturen utnyttjas flitigt. Båda barngrupperna gör bland annat utflykt till skogen varje vecka och 3-7 års gruppen gör även heldagsutflykter som kan vara till olika museum, skogen, slottet, teatrar mm. Barnen erbjuds också att åka på lägerresor till Stockholms skärgård samt till svenska fjällen. Pedagogerna är lyhörda och tar tillvara på barnens intresse och anpassar verksamheten efter detta. Barnen erbjuds också at delta i vår ”skridskoskola” från 3 års ålder och de tränas även kontinuerligt med vattenvana i Nacka simhall.

Copywrite © 2017 Förskolan Spiggen