Samverkan hem & förskola


Föräldramöte hålls en gång, per termin på respektive avdelning. Pedagogerna informerar då om bla nyheter i barngruppen, terminens tema och förslag till eventuella projektarbeten diskuteras. Viktiga datum för den kommande terminen delas också ut till föräldrarna. Föräldrarnas förslag och idéer ventileras. Vi fikar och har det trevligt tillsammans!

”Bananskal” (Julfest) har vi varje år i början av december tillsammans både 1-3 års- och 3-6 årsavdelningarna. Alla föräldrar, syskon och eventuella mor- och farföräldrar är välkomna till vår teaterföreställning som vi kallar ”bananskal”. Efter föreställningen bjuder Spiggen på skink-, kalkon- och ostsmörgås med dryck till.

Sommarfest har vi också varje år vid månadsskiftet maj/juni tillsammans både 1-3 års- och 3-6 årsavdelningarna. Alla föräldrar, syskon och eventuella mor- och farföräldrar är välkomna till Jarlabergsparken på gräsmattan där vi brukar ha picknick. Till en början sitter vi på våra filtar, äter vad vi har med oss, pratar och har det allmänt trevligt. Sedan brukar vi ha olika lekar eller tävlingar. Ett tips är att ha oömma kläder och lågklackat!

På luciamorgonen kl. 07.30 går barnen från båda avdelningarna ett Luciatåg inne på 3-6 årsavdelningen. Spiggen bjuder alla på lussebullar och pepparkakor som barnen bakat. Sedan går föräldrarna till sina arbeten och vi lussar hela dagen lång. Vi lussar även på ett äldreboende, det är många barn som inte har någon äldre i sin närhet så då är det väldigt uppskattat av både barnen och de äldre.

Pedagogerna har alltid en daglig hallkontakt med föräldrarna eftersom det alltid finns en pedagog i hallen när barnen kommer på morgonen samt när de går hem på eftermiddagen.

Utvecklingssamtal har förälder och pedagog en gång per termin. Innan mötet intervjuar pedagogen barnet bland annat om hur det ser på sin vardag på Spiggen. Pedagog och förälder går sedan igenom intervjun samt samtalar om hur vi och de ser på barnets utveckling och lärande. Vi gör en IUP (Individuell utvecklingsplan) tillsammans, barnet kan vara med i slutet av samtalet om det vill. Om det finns behov av tätare samtal så har vi naturligtvis det.

Invänjningen är till för att både barn och föräldrar skall lära känna varandra samt att berörda parter skall känna tillit till varandra. Pedagogerna räknar med 2 veckors invänjning, då tiden i början är ca 1 timme och sedan utöka man tiden successivt efter ett schema. Efter några dagar (olika många beroende på barnet) så lämnar barnet föräldern en liten stund, detta utökas också successivt till dess att barnet är trygg i sin nya grupp.

Alla föräldrar är hjärtligt välkomna att delta i verksamheten någon dag om ni hinner förstås!